Volitelné velikosti krytů bezpečnostních odpínačů KEM

0

Každý bezpečnostní odpínač je dodáván standardně v krytu, který je uveden v přehledové tabulce v katalogu.

Volitelné velikosti krytů bezpečnostních odpínačů KEM

Rozměry standardních krytů jsou odvozeny od výkonu odpínače instalovaného uvnitř krytu tak, aby pracovní prostor uvnitř krytu byl dostatečný pro připojení standardních (předepsaných) vodičů / kabelů.

V případě potřeby většího prostoru uvnitř krytu je možné objednat bezpečnostní odpínač KEM i v pro daný typ „nestandardním krytu“. V praxi to znamená, že například odpínač standardně dodávaný v krytu velikosti U3 lze objednat také v jakémkoli rozměrově větším krytu (MF11, MF03, MF04).

Volitelné velikosti krytů bezpečnostních odpínačů KEM

Například: KEM 363U, lze objednat také jako: KEM 363U MF11, KEM 363U MF03, KEM 363U MF04 (u nestandardního krytu je jeho označení potřeba uvést v objednacím kódu).

Sdílet...

O autorovi

Přidat komentář