Nejčastěji používané kategorie užití spínacích a ovládacích prvků

0

Kategorie užití určijí předpokládané případy použití. Každá kategorie je vyjádřena pomocí proudu a napětí jako násobek provozního proudu a napětí a je určena faktorem výkonu nebo časovou konstantou.

DRUH PROUDUKAT. UŽITÍTYPICKÉ POUŽITÍ
Střídavý proudAC-1Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece. Zahrnuje všechny spotřebiče s účiníkem cos ϕ ≥ 0,95.
AC-2Motory s kroužkovou kotvou: spouštění, reverzace, brzdění protiproudem.
AC-3Motory s kotvou nakrátko: rozběh motoru, vypínání motoru za chodu.

Spínací proud při rozběhu: 7... 9 násobek jmenovitého proudu In motoru. Spínací proud při vypínáni: jmenovitý proud In.
AC-4Motory s kotvou nakrátko: rozběh motoru, reverzace, posun, brzdění protiproudem.
AC-5aSpínání elektrických výbojek (výbojkových svítidel).
AC-5bSpínání elektrických žárovek.
AC-6aSpínání transformátorů.
AC-6bSpínání kondenzátorů.
AC-7aSpínání mírně induktivních zátěží v domácnostech a podobné použití.
AC-7bSpínání motorových zátěží v domácnostech.
AC-8aSpínání hermetických chladících kompresorů s motorem, manuální režim
znovu-zapnutí nadproudové spouště.
AC-8bSpínání hermetických chladících kompresorů s motorem, automatický režim znovu-zapínání nadproudové spouště.
AC-12Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s odděleným optoelektronickým členem.
AC-13Řízení pevných zátěží s odděleným transformátorem.
AC-14Řízení malých elektromagnetických zátěží.
AC-15Řízeni střídavých elektromagnetických zátěží.
AC-20Připojování a odpojování v nezatížených stavech.
AC-21Spínání odporových zátěží, včetně mírného přetížení.
AC-22Spínání sloučených, odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení.
AC-23Spínání motorových zátěží a jiných vysoko induktivních zátěží.
Střídavý a stejnosměrný proudAOchrana elektrických obvodů, bez uvedení hodnoty jmenovitého krátkodobého mezního proudu.
BOchrana elektrických obvodů, s uvedením hodnoty jmenovitého krátkodobého mezního proudu.
Stejnosměrný proudDC-1Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece.
DC-2Derivační motory: spouštění, vypnutí během chodu.
DC-3Derivační motory: spouštění, reverzace, krátkodobý chod, posun, dynamické brzdění.
DC-4Sériové motory: spouštění, vypnutí během chodu.
DC-5Sériové motory: spouštění, reverzace, krátkodobý chod, posun, dynamické brzdění.
DC-6Spínání elektrických žárovek.
DC-12Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s odděleným optoelektronickým členem.
DC-13Řízení stejnosměrných elektromagnetických zátěží.
DC-14Řízení stejnosměrných elektromagnetických zátěží s hospodárnými odpory v obvodu.
DC-20Připojování a odpojování v nezatížených stavech.
DC-21Spínání odporových zátěží, včetně mírného přetížení.
DC-22Spínání míchaných, odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení (např. derivačních motorů).
DC-23Spínání vysoce induktivních zátěží (např. sériových motorů).

Kategorie užití spínacích a ovládacích prvků jsou popsány normami:
ČSN EN 60947-2, ČSN EN 60947-3, ČSN EN 60947-4, ČSN EN 60947-5, ČSN EN 61095

Sdílet...

O autorovi

Přidat komentář